Avís legal

Dades de TOT SONA RECORDS, S.L.

Domicili centre: Gran Via Tomàs Balvey, 80 de Cardedeu.
CIF: B62411574
Telèfon: 938711930
Correu electrònic: totsona@totsona.com

Propietat dels continguts

La propietat intel.lectual del contingut de la pàgina web (textos, disseny, format, fotografies, imatges… ) és titularitat de TOT SONA RECORDS, S.L.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general qualsevol altre acte d´explotació pública referit tant a la pàgina web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i previ per escrit de TOT SONA RECORDS, S.L.
Les imatges gràfiques o continguts textuals són propietat de TOT SONA RECORDS, S.L. Aquestes imatges o texts, total o parcialment, no podran ser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats sense el consentiment exprés i per escrit de TOT SONA RECORDS, S.L. L’incompliment d’aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.

Responsable del fitxer i drets de l’usuari

El responsable del fitxer és TOT SONA RECORDS, S.L.
Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel.lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada a l´anterior adreça, incloent nom i cognoms, número de NIF, domicili complert i actuació que es sol·licita.

Seguretat de les dades personals

La societat TOT SONA RECORDS, S.L. garanteix la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals dels usuaris, havent adoptat les mesures legalment exigides que permeten assegurar la protecció de les mateixes, evitar-ne la pèrdua, mal ús, modificació, tractament o accés sense autorització.

Renúncia i limitació de responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors. De forma periòdica s´incorporen canvis a la informació continguda. TOT SONA RECORDS, S.L. pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
TOT SONA RECORDS, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas d´interrupcions o mal funcionament dels serveis continguts o oferts en la web a internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix TOT SONA RECORDS, S.L. no es fa responsable de les caigudes de la red, pèrdues d´informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes al titular del domini, que no declara ni garanteix que els serveix o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures de errors, que els defectes siguin esmentats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d´altres components nocius.
TOT SONA RECORDS, S.L. no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web o de la de tercers a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta web serà dirimida conforme a la legislació espanyola.