Sound’s Place + Disc (Per al/la mestre/a)

25,00 

PREMI 2010 A L’EDICIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS QUE ATORGA LA DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS.

En estoc

Quant.

Làmina d’iniciació musical per treballar la discriminació auditiva de sons de diferents altures (3-5 anys).

Ideal per jugar en família, per educació infantil i escoles de música.

Material ideal per iniciar els infants a la discriminació auditiva de sons de diferents altures (3-5 anys).
Inclou un CD amb combinacions de dos i tres sons.
Guia didàctica, on s’especifiquen les diferents activitats que es poden realitzar.
Làmina plastificada de 64 x 49 cm, per les dues bandes, amb nou fitxes d’ubicació variable.
Feta d’un cartró molt resistent, d’espessor 4 mm.