• "Nombre del niño/a (cantado)" és un camp obligatori.
  • "Nombre del niño/a (impreso)" és un camp obligatori.
  • "Pronunciación" és un camp obligatori.
  • "Apellidos del bebé" és un camp obligatori.
  • "Sexo" és un camp obligatori.
  • "Dedicatoria" és un camp obligatori.