Tot ho podem expressar amb música

25,00 

M. Teresa Malagarriga Rovira
Mariona Martínez Barbeta

En estoc

 

Descripció

Aquest llibre ens parla de l’educació musical dels infants. Concreta un marc teòric per l’ensenyament-aprenentatge de la música basat en els principis psicopedagògics socioculturals i constructivistes. Exemplifica l’aplicació d’aquest principis a l’aula: descriu les activitats que es realitzen a propòsit de les obres musicals i de la pròpia composició. Mostra la dinàmica d’interacció que es crea entre alumnes i educadors en un procés constant de descoberta i producció sonora
El grup d’innovació i recerca REMIS SANT CUGAT del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB, presenta així el resultat de 10 anys de treball en col·laboració universitat-escola. Durant aquest període, la innovació, la formació del professorat i la recerca s’han centrat especialment a un centre pilot: l’escola de Música Victòria dels Àngels de St. Cugat del Vallès.