POLÍTICA DE COMPRA:

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.totsona.com, del qual Tot Sona Records SL és titular.

Els dominis www.totsona.com, totsona.com, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Tot Sona Records SL, NIF: B62411574 amb domicili a Barcelona, carrer Gran Via Tomàs Balvey 80 08440 Cardedeu. Tot Sona Records SL és una empresa aprovada pel Ministeri de Treball el 15 de novembre de 2000 amb el núm. 1.746, i registrada per la Generalitat de Catalunya en el full BN-680.

Totsona: constituïda el 15/11/2000 mitjançant escriptura pública inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA full 72 volum 33063 fulla B-221375, en qualitat d’ADMINISTRADORA (TOT SONA RECORDS).

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 938711930 o enviant un correu electrònic a totsona@totsona.com

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, Tot Sona Records informa:

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de Totsona, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.totsona.com.

En utilitzar el lloc web www.totsona.com o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web www.totsona.com té per objecte la venda de productes i serveis amb un clar caràcter educatiu, que incentivin i deixin espai a la creativitat, el coneixement i la capacitat de divertir a infants, joves i adults. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català i castellà.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda a www.totsona.com equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.totsona.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de www.totsona.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.totsona.com.

El lliurament dels encàrrecs el farà Tot Sona Records SL pels seus propis mitjans o a través d’una agència de transport designada per la mateixa Tot Sona Records SL. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o en qualsevol de les botigues físiques de Tot Sona Records SL, si el client així ho decideix. Tot Sona Records SL no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, Tot Sona Records SL adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Tot Sona Records SL es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l’accés al públic en general, Tot Sona Records SL no garanteix que la mateixa s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d’accés.

El periode de lliurament dels articles s’indica a la fitxa detall de cada un d’ells.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells és festa local o nacional.

El càlcul d’aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi l’adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament (el termini general d’enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de l’enviament de la comanda).

 

Pagament

Tot Sona Records SL ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta o PayPal. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Tot Sona Records SL es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de www.totsona.com pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des www.totsona.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu, termini de validesa de l’oferta i cost del transport

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

COSTOS D’ENVIAMENT:

  • Recollida al local, a Gran Via Tomàs Balvey 80, 08440 Cardedeu, GRATUÏT.
  • Enviaments a domicili (Estat espanyol, excepte Balears, Ceuta, Melilla i província de Canarias): GRATUÏT a partir de 55 € de compra. Per a enviaments de amb preu total inferior, el cost del transport serà de 5,5€ iva inclòs.
  • Enviaments a domicili a Illes Balears i Canàries: GRATUÏT a partir de 85 € de compra. Per a enviaments de amb preu total inferior, el cost del transport serà de 14€ iva inclòs.
  • En fer la comanda a través del web, la factura corresponent serà consultable al portal a través de la sessió de cada usuari 24 hores després del lliurament. Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic totsona@totsona.com.

Tot Sona Records SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.totsona.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic a totsona.com.

A l’espai del client El meu compte es podrà consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del propi usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del correu electrònic totsona@totsona.com

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes disponibles a la pàgina (actualment català).

Devolucions

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament

Si en el momento del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, desperfectes causats per l’empresa de transport o una errada per part nostre, cal que ens ho fey saber en les 48h següents des de la rebuda del paquet a la dirección totsona@totsona.com. D’aquesta manera podrem gestionar la recollida i substitució del producte per un sense desperfectes.

Devolució per canvi del producte comprat

En el cas que vulgueu tornar el producte, teniu 15 dies per enviar un correu a totsona@totsona.com o trucar al 938711930.

Aquesta devolució anirà a càrrec del client.

Caldrà que el producte estigui en perfecte estat i en el seu embalatge original.

Totes les devolucions s’han d’enviar a la següent adreça:

Tot Sona

C/ Gran Via de Tomàs Balvey, 80

08440 Cardedeu

Barcelona, Catalunya

Tel. 938711930

Responsabilitat

Tot Sona Records SL no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Tot Sona Records SL no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per Tot Sona Records SL o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Tot Sona Records SL no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Tot Sona Records SL per arribar a una resolució amistosa.

Drets de propietat intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web de Tot Sona Records SL als quals pugui accedir són propietat exclusiva de Tot Sona Records SL. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita d’Tot Sona Records SL.

 

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i Tot Sona Records SL les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.