EMTS

Estimulació Musical Totsona

És un mètode d’estimulació musical creat per la Dàmaris Gelabert per a l’etapa 0-6 anys que es fonamenta en dos principis:

  • La música és el primer llenguatge.
  • La cançó és un canal de comunicació afectiva i una estratègia educativa.

Basat en aquests dos principis el mètode entén la música no com una instrucció, sinó com el llenguatge que desperta i desenvolupa les capacitats de l’infant, i que incideix en totes les àrees del seu desenvolupament.

El mètode utilitza com a eix principal la cançó, lligada sempre al joc, a l’expressió, al gest, al moviment, i utilitza un repertori de cançons originals, amb objectius concrets i compostes especialment per a aquesta etapa.

El mètode, actualment, es fa servir en sessions amb infants i les seves famílies i també s’aplica dins l’entorn escolar.

Si voleu rebre informació sobre les sessions EMTS durant el curs 2020-2021, cliqueu el aquest link

El mètode a l’escola